KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DAMIAN MURDZA

KANCELARIA ADWOKACKA ADW. DAMIAN MURDZA to kancelaria indywidualna świadcząca wszechstronną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych zarówno w postępowaniu sądowym jak i w sprawach pozasądowych. Pomoc prawna udzielana jest w formie porad prawnych, sporządzania pism procesowych oraz pozaprocesowych opinii prawnych.

Adwokat Damian Murdza reprezentuje również swoich Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami ścigania, organami administracyjnymi i innymi instytucjami.Celem naszej Kancelarii jest zapewnienie Państwu szybkiej i skutecznej pomocy prawnej.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Damiana Murdzy w szczególności specjalizuje się w następujących kategoriach spraw:

Prawo karne

Kancelaria Adwokacka Adwokata Damiana Murdzy reprezentuje swoich klientów zarówno w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym w szczególności przed Policją i Prokuraturą, jak i w postępowaniu przed sądami powszechnymi. Klientami Kancelarii Adwokackiej Adwokata Damian Murdzy mogą zostać zarówno osoby, które zostały oskarżone o popełnienie przestępstwa, a także osoby, które zostały pokrzywdzone w wyniku popełnionego przestępstwa. Więcej szczegółów mogą Państwo znaleźć w zakładce Prawo karne.

Wykroczenia

Kancelaria Adwokacka Adwokata Damiana Murdzy reprezentuje swoich klientów zarówno w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym w szczególności przed Policją, jak i w postępowaniu przed sądami powszechnymi. Klientami Kancelarii Adwokackiej Adwokata Damian Murdzy mogą zostać zarówno osoby, które zostały obwinione o popełnienie wykroczenia, a także osoby, które zostały pokrzywdzone w wyniku popełnienia wykroczenia. Więcej szczegółów mogą Państwo znaleźć w zakładce Wykroczenia.

Spadki

Kancelaria Adwokacka Adwokata Damiana Murdzy specjalizuje się w sprawach o nabycie spadku oraz o dział spadku. Mogą Państwo również uzyskać porady prawne odnośnie sporządzania testamentów.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Osoba, która poniosła szkodę lub doznała krzywdy może dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia. Kancelaria Adwokacka Adwokata Damiana Murdzy specjalizuje się w szczególności w następujących sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie:

Odszkodowanie i zadośćuczynienie powypadkowe dla osób poszkodowanych w wypadku samochodowym lub w wypadku komunikacyjnym

Osoba, która w wyniku wypadku samochodowego lub w wyniku wypadku komunikacyjnego doznała urazów fizycznych lub psychicznych może dochodzić od ubezpieczyciela odpowiedniego odszkodowania i zadośćuczynienia. Kancelaria Adwokacka Adwokata Damiana Murdzy reprezentuje swoich klientów zarówno w postępowaniach przed ubezpieczycielem, jak i w postępowaniach sądowych. Więcej w tym temacie mogą Państwo przeczytać w zakładce Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku samochodowym.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla rodziny osoby zmarłej w wyniku udziału w wypadku samochodowym lub w wypadku komunikacyjnym

Jeżeli w wyniku doznanych obrażeń osoba poszkodowana w wypadku samochodowym zmarła, to jej najbliższej rodzinie przysługuje zadośćuczynienie za poniesioną z tego tytułu krzywdę, a w szczególnych przypadkach również odszkodowanie. Kancelaria Adwokacka Adwokata Damiana Murdzy reprezentuje członków rodziny osoby zmarłej w wypadku samochodowym lub w wypadku komunikacyjnym zarówno w postępowaniach przed ubezpieczycielem, jak i w postępowaniach sądowych.

Odszkodowanie z tytułu bezpodstawnego rozwiązania umowy o pracę lub wypowiedzenia warunków umowy o pracę lub płacę

W przypadku ustalenia, że pracodawca bezpodstawnie rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem lub wypowiedział pracownikowi bezpodstawnie warunki pracy lub płacy, to pracownik może domagać się od swego pracodawcy z tego tytułu odszkodowania. Kancelaria Adwokacka Adwokata Damiana Murdzy pomaga swoim klientom w dochodzeniu od pracodawcy należnego im odszkodowania.

Prawo rodzinne

W dzisiejszych czasach sprawy z zakresu prawa rodzinnego co raz częściej stają się tematem rozpraw sądowych. Dlatego też nasza Kancelaria Adwokacka zapewnia swoim klientom szeroko zakrojoną pomoc prawną. Kancelaria Adwokacka Adwokata Damiana Murdzy specjalizuje się przede wszystkim w sprawach o:

Rozwód

Kancelaria Adwokacka Adwokata Damiana Murdzy prowadzi sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego oraz sprawy rozwodowe bez orzekania o winie małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Alimenty na rzecz małoletnich dzieci

Rodzice ustawowo zobowiązani są do zapewnienia utrzymania swoich dzieci. Dlatego Kancelaria Adwokacka Adwokata Damiana Murdzy reprezentuje swoich klientów w sprawach o dochodzenie alimentów na rzecz dzieci od współmałżonka, ale również w sprawach o podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, czy też nawet uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Uregulowanie kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi

Rodzic, który nie sprawuje stałej pieczy nad małoletnim dzieckiem ma prawo do stałych z nim kontaktów. Klienci Kancelarii Adwokackiej Adwokata Damiana Murdzy mogą więc uzyskać pomoc prawną w zakresie uregulowania kontaktów z dzieckiem, jak i pomoc prawą w ograniczeniu prawa do kontaktów ze wspólnym małoletnim dzieckiem drugiemu z rodziców.

Podział majątku po rozwodzie

W wyniku rozwodu ustaje wspólnota majątkowa małżonków. Osoba rozwiedziona może więc dochodzić od byłego małżonka nie tylko połowy ich majątku wspólnego, ale również nakładów poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny lub na majątek byłego małżonka. Kancelaria Adwokacka Adwokata Damiana Murdzy zapewnia swoim klientów pomoc prawną w tej materii.

Prawo pracy

Prawo pracy reguluje stosunki prawne pracownika z pracodawcą. Kancelaria Adwokacka Adwokata Damiana Murdzy udziela pomocy prawnej klientom w szczególności w następujących sprawach:

Ustalenie stosunku pracy

Osoby poszukujące pracy często są zatrudniane przez nieuczciwych pracodawców „na czarno”. Niestety duża część z nich nie wypłaca swoim pracownikom należytego wynagrodzenia lub też zwalnia ich z niewyjaśnionych przyczyn. Pracownik taki korzysta jednak z ochrony prawnej, którą przewidują przepisy prawa, a w szczególności kodeks pracy. Kancelaria Adwokata Adwokata Damiana Murdzy reprezentuje przed sądami pracy swoich klientów w sprawach o ustalenie stosunku pracy z pracodawcą.

Bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę

Pracodawca w przypadku rozwiązania umowy o pracę jest zobowiązany do podania prawdziwego powodu rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem. Pracodawca nie może dobrowolnie rozwiązać umowy o pracę. Pracownik jest chroniony bowiem przez przepisy prawa przed dobrowolnym, bezpodstawnym zwolnieniem przez pracodawcę.

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy (obniżenie wynagrodzenia lub przeniesie na inne stanowisko pracy)

Pracodawca nie może również bezpodstawnie obniżać pensję pracownika lub też przenosić go na gorsze stanowisko pracy. Warunki pracy i płacy również podlegają ochronie ustawowej. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy podlega więc ocenie przez sąd pracy. Kancelaria Adwokacka Adwokata Damiana Murdzy udziela pomocy prawnej swoim klientom w tym zakresie.

Więcej informacji na temat zakresu usług Kancelarii Adwokackiej Adwokata Damiana Murdzy mogą znaleźć Państwo w zakładce Zakres usług.

Bezpłatne porady prawne

Kancelaria Adwokacka Adwokata Damiana Murdzy umożliwia również uzyskanie przez klientów nieodpłatnej pomocy prawnej. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Bezpłatne porady prawne.

Nasza Kancelaria współpracuje z Kancelaria Adwokacką adw. Agnieszką Kawa.