Bezpłatne porady prawne

Kancelaria Adwokacka Adw. Damian Murdza w każdą środę od godziny 15:00 do godziny 17:00 udziela bezpłatnych porad prawnych.

Klienci Kancelarii Adwokackiej korzystający z nieodpłatnych porad prawnych udzielanych przez adwokata Damiana Murdzę będą mogli uzyskać podstawową pomoc prawną. Bezpłatne porady prawne nie obejmują sporządzania pism, w tym pism procesowych (za wyjątkiem wniosku o zwolnienie z ponoszenia kosztów postępowania oraz wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu).

Nieodpłatne porady prawne mogą Państwo uzyskać również w Kancelarii Adwokackiej adw. Agnieszki Kawa.