Rozwiązanie umowy o pracę

Każda umowa o pracę może być rozwiązana w następujący sposób:

  1. Z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
  2. Bez zachowania okresu wypowiedzenia.
  3. Za porozumieniem stron.

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Ogólną zasadą jest, że pracodawca, ale również i pracownik może rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. Należy jednak pamiętać, że pracodawca nie może rozwiązać umowy z pracownikiem w sposób dowolny. Musi on przestrzegać procedury wskazanej w kodeksie pracy oraz w innych ustawach. Pracodawca, w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, ma również obowiązek wskazania przyczyny rozwiązania umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę wypowiedzenia

Zarówno pracodawca jak i pracownik mogą rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w przypadkach ściśle określonych w kodeksie pracy i innych ustawach. Należy jednak pamiętać, że pracodawca rozwiązując umowę o pracę bez wypowiedzenia jest zobowiązany uzasadnić swoją decyzję o zwolnieniu pracownika.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Strony umowę o pracę mogą każdą umowę rozwiązać również za pośrednictwem pisemnej umowy, w której złożą zgodne oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron. Stosunek pracy przestanie wiązać pracodawcę z pracownikiem w dniu oznaczonym przez strony umowy.

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną z zakresu prawa pracy, w tym z zakresu rozwiązywania umowy o pracę Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w zakładce Bezpłatne porady prawne.

Rozwiązanie umowy o pracę Adwokat Rzeszów