Rozporządzenie w sprawie obowiązku noszenia maseczek

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 673)

Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 673) znowelizowała:

  1. Tzw. obowiązek noszenia maseczek.
  2. Kategorie osób zwolnionych od obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski.
  3. Kategorie osób, które nie są objęte zakazem przemieszczania się.
  4. Kategorie miejsc objętych zakazem korzystania.
  5. Sposoby przemieszczania się środkami transportu publicznego.

Obowiązek noszenia maseczek

Zgodnie więc z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii (Dz. U z 2020 r. poz. 658 z późn. zm.) tzw. obowiązek noszenia maseczek z wyjątkami obowiązuje:

  1. W środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.
  2. W miejscach ogólnodostępnych.

Wejście w życie rozporządzenia w sprawie obowiązku noszenia maseczek

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 673) weszło w życie w dniu 15 kwietnia 2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020 r. poz. 658 z późn. zm.)

Więcej informacji na temat zmian, które zostały wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 67), w tym informacji na temat zwolnień z obowiązku noszenia maseczek, mogą Państwo uzyskać wchodząc do zakładki: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie epidemii koronawirusa (Dz. U. z 2020 r. poz. 658).