Macierzyństwo

W sprawach zakresu macierzyństwa możemy wyróżnić sprawy dotyczące:

  • zaprzeczenia macierzyństwa;
  • ustalenia macierzyństwa.

Zaprzeczenie macierzyństwa

Z powództwem o zaprzeczenie macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia jako matka dziecka może wystąpić:

  • dziecko po dojściu do pełnoletności;
  • biologiczna matka dziecka;
  • kobieta wpisana w akcie urodzenia jako matka dziecka;
  • mężczyzna, którego ojcostwo zostało ustalone z uwzględnieniem macierzyństwa kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka.

Ustalenie macierzyństwa

Z powództwem o ustalenie macierzyństwa może wystąpić:

  • dziecko;
  • biologiczna matka dziecka.

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną w sprawach dotyczących prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności dotyczących spraw dotyczących macierzyństwa. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w zakładce Bezpłatne porady prawne.

Macierzyństwo Adwokat Rzeszów