Sprawy konsumenckie

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie prowadzi sprawy z zakresu postępowań konsumenckich. Adwokat z Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie reprezentuje zarówno przedsiębiorców jak i konsumentów.

Adwokat Damian Murdza z Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie prowadzi sprawy konsumenckie dotyczące między innymi:

Konsument

Zgodnie z prawem cywilnym, konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca

Prawo cywilne stanowi, że przedsiębiorcą jest osoba prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Porady Prawne Online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie udziela porad prawnych online z zakresu prawa cywilnego, w tym z zakresu spraw konsumenckich. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej Adwokat Damian Murdza mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną w sprawach dotyczących spraw konsumenckich. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w zakładce Bezpłatne porady prawne.