Ustawa o Sądzie Najwyższym

W dniu 3 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5) – zwana dalej ustawą o Sądzie Najwyższym. Zgodnie z art. 135 ustawy o Sądzie Najwyższym, w dniu 3 kwietnia 2018 roku jednocześnie traci moc ustawa z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1254, 2103 i 2261, z 2017 r. poz. 38i 1452 oraz z 2018 r. poz. 3).

Ustawa o Sądzie Najwyższym między innymi reorganizuje strukturę Sądu Najwyższego. Zgodnie bowiem z art. 3 ustawy o Sądzie Najwyższym, Sąd Najwyższy dzieli się na Izby:

  1. Cywilną.
  2. Karną.
  3. Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
  4. Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
  5. Dyscyplinarną.

Ustawa o Sądzie Najwyższym wprowadza także między innymi nowy tryb wyboru organów Sądu Najwyższego.

Z punktu widzenia obywatela najważniejszą jednak zmianą jest wprowadzenie kasacji nadzwyczajnej od prawomocnych wyroków.

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną z zakresu kasacji nadzwyczajnej. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne