Sporządzanie pism

Prawo karnePrawo cywilneWykroczeniaPrawo pracy
RozwódPrawo rodzinneAlimentyOdszkodowanie
Prawo gospodarczePorady prawnePorady prawne onlineSporządzanie pism
Obsługa prawnaReklamacjaPrawo spadkoweKontakt

Sporządzanie pismadwokat sporządza na rzecz Klienta zarówno pisma procesowe jak i pisma nieprocesowe.

Adwokat sporządzanie pism
Sporządzanie pism

Poniżej znajduje się lista przykładowych pism sporządzanych przez adwokata. Jeżeli nie znajdą Państwo na niej pisma, które Państwa interesuje, to nic nie szkodzi. Wystarczy skontaktować się z Kancelarią Adwokacką i zapytać się możliwość sporządzenia danego pisma.

Sporządzanie pism procesowych

Kancelaria Adwokacka sporządza pisma procesowe między innymi w sprawach:

 1. Karnych.
 2. Wykroczeniowych.
 3. Cywilnych, w tym między innymi w sprawach dotyczących:
 4. Rodzinnych, w tym między innymi w sprawach dotyczących:
 5. Rozwodowych.
 6. Pracowniczych.

Prawo karne

Adwokat w sprawach karnych sporządza między innymi następujące pisma:

 1. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 2. Subsydiarny akt oskarżenia.
 3. Prywatny akt oskarżenia.
 4. Apelacja.
 5. Kasacja.
 6. Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia.
 7. Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa.
 8. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
 9. Zażalenie na postanowienie o umorzenie śledztwa.
 10. Wniosek dowodowy.
 11. Wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego.
 12. Zażalenie dotyczące stosowania środka zapobiegawczego, w tym tymczasowego aresztowania.
 13. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze.
 14. Oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
 15. Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.
 16. Zażalenie na postanowienie o odmowie udzielenia zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.
 17. Odpowiedź na apelację.

Wykroczenia

W sprawach o wykroczenia Kancelaria Adwokacka sporządza między innymi następujące pisma procesowe:

 1. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu wykroczenia.
 2. Wniosek o ukaranie.
 3. Zażalenie na niewniesienie wniosku o ukaranie.
 4. Wniosek dowodowy.
 5. Apelacja.
 6. Odpowiedź na apelację.

Prawo cywilne

W sprawach cywilnych adwokat sporządza między innymi następujące pisma procesowe:

 1. Pozew.
 2. Odpowiedź na pozew.
 3. Wniosek dowodowy.
 4. Apelacja.
 5. Zażalenie.
 6. Zarzuty do opinii biegłego.
 7. Odpowiedź na wezwanie sądu.
 8. Wniosek o wszczęcie sprawy w postępowaniu nieprocesowym.
 9. Odpowiedź na apelację.
 10. Odpowiedź na zażalenie.

Prawo rodzinne

W sprawach rodzinnych adwokat sporządza między innymi następujące rodzaje pism procesowych:

 1. Pozew o alimenty.
 2. Odpowiedź na pozew o alimenty.
 3. Pozew o podwyższenie alimentów.
 4. Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów.
 5. Pozew o obniżenie alimentów.
 6. Odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów.
 7. Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.
 8. Odpowiedź na pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.
 9. Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem.
 10. Odpowiedź na wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem.
 11. Wniosek o zmianę ustalonych kontaktów z dzieckiem.
 12. Odpowiedź na wniosek o zmianę ustalonych kontaktów z dzieckiem.
 13. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej.
 14. Odpowiedź na wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej.
 15. Wniosek o odebranie władzy rodzicielskiej.
 16. Odpowiedź na wniosek o odebranie władzy rodzicielskiej.
 17. Apelacja.
 18. Odpowiedź na apelację.
 19. Zażalenie.
 20. Odpowiedź na zażalenie.
 21. Wniosek dowodowy.

Rozwód

W sprawach rozwodowych Kancelaria Adwokacka sporządza na rzecz Klienta między innymi:

 1. Pozew o rozwód bez orzekania o winie.
 2. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie.
 3. Apelacja.
 4. Zażalenie.
 5. Odpowiedź na zażalenie.
 6. Odpowiedź na apelację.
 7. Wniosek dowodowy.

Prawo pracy

Z zakresu prawa pracy adwokat sporządza między innymi następujące pisma procesowe:

 1. Pozew o przywrócenie do pracy.
 2. Pozew o odszkodowanie za bezprawne zwolnienie z pracy.
 3. Pozew w sprawie odwołania od kary porządkowej nałożonej na pracownika.
 4. Pozew o zapłatę wynagrodzenia.
 5. Odpowiedź na pozew.
 6. Apelacja.
 7. Odpowiedź na apelację.
 8. Zażalenie.
 9. Odpowiedź na zażalenie.

Sporządzanie pism nieprocesowych

Kancelaria Adwokacka sporządza pisma nieprocesowe między innymi z zakresu:

 1. Spraw cywilnych, w tym między innymi w sprawach dotyczących:
 2. Spraw rodzinnych, w tym między innymi w sprawach dotyczących:
 3. Spraw pracowniczych.

Sporządzanie pism z zakresu prawa cywilnego

Z zakresu prawa cywilnego Kancelaria Adwokacka sporządza między innymi następujące pisma:

 1. Wezwanie do zapłaty.
 2. Zgłoszenie reklamacji z tytułu gwarancji.
 3. Odpowiedź na reklamację z tytułu gwarancji.
 4. Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi, w tym:
  • złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  • złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny;
  • złożenie żądania usunięcia wady;
  • złożenie żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • wezwanie do zapłaty.
 5. Odpowiedź na reklamację z tytułu rękojmi.
 6. Wezwanie do zapłaty.
 7. Wezwanie do zaniechania naruszania własności.

Sporządzanie pism z zakresu prawa rodzinnego

Z zakresu spraw rodzinnych adwokat sporządza między innymi następujące pisma:

 1. Wezwanie do zapłaty alimentów.
 2. Odpowiedź na wezwanie do zapłaty alimentów.
 3. Wezwanie do uregulowania kontaktów z dzieckiem.
 4. Odpowiedź na wezwanie do uregulowania kontaktów z dzieckiem.

Sporządzanie pism z zakresu spraw pracowniczych

Adwokat w sprawach z prawa pracy sporządza między innymi następujące pisma:

 1. Wezwanie do zapłaty.
 2. Sprzeciw od nałożonej kary porządkowej.
 3. Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
 4. Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 5. Zgłoszenie mobbingu.

Wynagrodzenie adwokata

Adwokat każdorazowo ustala z Klientem wynagrodzenie za sporządzenie pisma procesowego lub pisma nieprocesowego. W celu umówienia się na wycenę świadczenia prawnego można skontaktować się z Kancelarią Adwokacką za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonicznie lub za pośrednictwem witryny Kancelarii.