Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania

Adwokat Damian Murdza z Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego, w tym sprawy dotyczące:

  • przestępstw ograniczania w prawach ze względu na przynależność wyznaniową;
  • przestępstw przeszkadzania aktom religijnym;
  • przestępstw obrazy uczuć religijnych.

Bezpłatna pomoc prawna

Klienci Kancelarii Adwokackiej Adwokat Damian Murdza mogą uzyskać od adwokata darmową poradę prawną z zakresu prawa karnego, a w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne

Porady Prawne Online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie udziela porad prawnych online, w tym porad prawnych z zakresu prawa karnego, a w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.