Bezpłatne porady prawne

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza udziela darmowych porad prawnych.

Klienci Kancelarii Adwokackiej korzystający z nieodpłatnych porad prawnych udzielanych przez adwokata Damiana Murdzę będą mogli uzyskać podstawową pomoc prawną. Darmowe porady prawne nie obejmują sporządzania pism, w tym pism procesowych.

W celu skorzystania z bezpłatnych porad prawnych należy najpierw skontaktować się telefonicznie z Kancelarią Adwokacką Adwokata Damiana Murdzy i umówić się na termin spotkania i skorzystania z darmowych porad prawnych.

Podczas rozmowy telefonicznej należy wyraźnie zaznaczyć, że chcą Państwo skorzystać z darmowej porady prawnej. W przeciwnym razie zostaną Państwo zapisani na poradę prawną i przyjęci przez Kancelarię Adwokacką, ale będzie się to wiązało z uiszczeniem opłaty za wykonaną usługę.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza udziela darmowych porad prawnych zarówno w Kancelarii jak i online.

Porady prawne udzielane w Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie we wtorki i w czwartki od godziny 15:00 do godziny 17:00 udziela bezpłatnych porad prawnych.

Porady prawne udzielane online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza udziela we środy między godziną 15:00 a 17:00 darmowych porad prawnych online. Porady prawne udzielane są wyłącznie w formie wideo rozmowy za pośrednictwem komunikatora Skype.

Możliwość skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych jest skierowana przede wszystkim do osób, które nie mogą osobiście stawić się w siedzibie Kancelarii. Jednocześnie zachęcamy wszystkich Klientów do skorzystania z naszych usług bezpośrednio w siedzibie Kancelarii Adwokackiej.

Więcej informacji na temat sposobu skorzystania z darmowych porad prawnych online uzyskają Państwo w trakcie kontaktu telefonicznego.