Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

W prawie karnym wyróżnia się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza z siedzibą w Rzeszowie prowadzi sprawy karne dotyczące:

  • przestępstwa sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym;
  • przestępstwa sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym;
  • przestępstwa spowodowania wypadku w ruchu lądowym;
  • przestępstwa prowadzenia w stanie nietrzeźwości pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym;
  • przestępstwa prowadzenia pod wpływem środka odurzającego pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym;
  • przestępstwa niezatrzymania pojazdu w ruchu lądowym do kontroli;
  • przestępstwa odpowiedzialności dyspozytora;
  • przestępstwa pełnienia czynności związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
  • przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego bez uprawnień.

Darmowe porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej Adwokat Damian Murdza mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną z zakresu prawa karnego, a w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne

Porady Prawne Online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie udziela porad prawnych online, w tym porad prawnych z zakresu prawa karnego, a w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.