Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. z dnia 12 września 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1747) zmienia się minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Od dnia 1 stycznia 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.100,00 zł.

Minimalna stawka godzinowa

Od dnia 1 stycznia 2018 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 13,70 zł.