Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest to przestępstwo, o którym mowa w art. 156 kodeksu karnego.

Adwokat Rzeszów Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – przesłanki

Zgodnie z polskim prawem karnym, przestępstwo to polega na spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u innej osoby w postaci:

  1. Pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia.
  2.  Innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała.

Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – wymiar kary

Polskie prawo karne przewiduje, że przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowi można popełnić zarówno umyślnie jak i nieumyślnie.

Przestępstwo umyślne

Umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 1 miesiąca do 15 lat. Jednak w przypadku, gdy następstwem ciężkiego uszczerbku za zdrowiu jest śmierć człowieka, to wówczas ulega modyfikacja wymiaru kary za to przestępstwo. Zgodnie z polskim prawem karnym przestępstwo spowodowania śmierci w wyniku ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 5 lat do lat 15, karą 25 lat pozbawienia wolności albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.

Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – znamiona przestępstwa

O znamionach przestępstwa z art. 158 kodeksu karnego wypowiedział się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 9 października 2018 r., sygn. akt III KK 552/18:

I.

W wypadku przestępstwa spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 § 1 pkt 1 lub 2 KK) sprawca musi obejmować świadomością przynajmniej możliwość spowodowania swoim zachowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu innej osoby i chcieć takiego skutku albo na nastąpienie takiego skutku się godzić, przy czym postać ciężkiego uszkodzenia ciała, wymieniona we wskazanych przepisach, nie musi być wyraźnie sprecyzowana w świadomości sprawcy.opubl. OSNKW 2019/2/9;KZS 2019/3/4.

II.

Sprawca musi obejmować świadomością przynajmniej możliwość spowodowania swoim zachowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu innej osoby i chcieć takiego skutku, albo na nastąpienie takiego skutku się godzić, przy czym przyjmuje się, że postać ciężkiego uszkodzenia ciała, wymieniona w art. 156 § 1 pkt 1 lub 2 KK, nie musi być wyraźnie sprecyzowana w świadomości sprawcy. Dlatego też postać zamiaru sprawcy może zbliżać się do konstrukcji zamiaru ogólnego (dolus generalis) – czyli zamiaru wyrządzenia istotnego uszczerbku w dobrostanie sprawcy.

Ściganie przestępstwa spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest przestępstwem ściganym z urzędu.

Pomoc Prawna Online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza z siedzibą w Rzeszowie oferuje Państwu możliwość uzyskania pomocy prawnej, w tym z zakresu prawa karnego za pośrednictwem Internetu.

Więcej informacji uzyskają Państwo w zakładce Porady Prawne Online.

Usługi Kancelarii Adwokackiej z zakresu prawa karnego

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie zapewnia pomoc prawną Klientom w sprawach dotyczących prawa karnego (spraw karnych), w tym dotyczących przestępstwa spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać umawiając się z adwokatem na termin spotkania.

Zachęcamy również do odwiedzania fan page-u Kancelarii oraz naszej witryny.

Stan prawny na dzień 28 lutego 2023 r.