Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie prowadzi sprawy karne dotyczące przestępstw przeciwko życiu oraz przestępstw przeciwko zdrowiu, a w szczególności sprawy karne dotyczące:

 • przestępstwa zabójstwa;
 • przestępstwa dzieciobójstwa;
 • przestępstwa namowy do samobójstwa;
 • przestępstwo pomocy do samobójstwa;
 • przestępstwa przerwania ciąży za zgodą;
 • przestępstwa przerwania ciąży bez zgody;
 • przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci;
 • przestępstwa spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;
 • przestępstwa spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu;
 • przestępstwa spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu;
 • przestępstwa spowodowania uszczerbku prenatalnego;
 • przestępstwa bójki;
 • przestępstwa pobicia;
 • przestępstwa bójki z użyciem niebezpiecznego narzędzia;
 • przestępstwa pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia;
 • przestępstwa narażenia na niebezpieczeństwa;
 • przestępstwa narażenia na zarażenie;
 • przestępstwa nieudzielenia pomocy.

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej Adwokat Damian Murdza mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną z zakresu prawa karnego, a w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne

Porady Prawne Online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie udziela porad prawnych online, w tym porad prawnych z zakresu prawa karnego, a w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.