Ojcostwo

W sprawach zakresu ojcostwa możemy wyróżnić sprawy dotyczące:

  • zaprzeczenia ojcostwa;
  • ustalenia ojcostwa.

Zaprzeczenie ojcostwa

Z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa męża matki dziecka może wystąpić:

  • mąż matki dziecka;
  • matka dziecka;
  • dziecko po dojściu do pełnoletności;
  • zstępni dziecka – w ściśle określonych przypadkach;

Ustalenie ojcostwa

Do ustalenia ojcostwa może dojść albo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo po złożeniu pozwu o ustalenie ojcostwa.

Pozew o ustalenie ojcostwa

Z pozwem o ustalenie ojcostwa może wystąpić:

  • dziecko;
  • matka dziecka;
  • domniemany ojciec dziecka.

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną w sprawach dotyczących prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności dotyczących spraw dotyczących ojcostwa. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w zakładce Bezpłatne porady prawne.

Ojcostwo Adwokat Rzeszów