Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie epidemii koronawirusa – nowelizacja z dnia 31.03.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Minister Zdrowia rozporządzeniem z dnia 31 marca 2020 r. znowelizował rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 565)

Na podstawie powyższej nowelizacji uchylono rozdziały 2-6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, 522 i 531).

Pomimo zniesienia większości przepisów wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, to wszelkie decyzje, polecenia, wytyczne i zalecenia wydane przed dniem 1 kwietnia 2020 r. w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na podstawie powyższego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. zachowują ważność i mogą być zmieniane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Należy jednak wskazać, że przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w tym przepisy dotyczące ograniczenia przemieszczania się osób, zostały praktycznie w całości zastąpione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Wejście w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 565) obowiązuje od dnia 31 marca 2020 r.

Porady Prawne Online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie udziela porad prawnych online. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne.

Stan prawny na dzień 01.04.2020 r.