Narażenie innej osoby na zarażenie chorobą zakaźną

Adwokat Rzeszów Narażenie innej osoby na zarażenie chorobą zakaźną
Prawo karne

Tarcza antykryzysowa – nowelizacja kodeksu karnego

Ustawodawca uchwalając tzw. tarczę antykryzysową, a dokładniej mówiąc ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) znowelizował odpowiedzialność karną za przestępstwo z art. 161 § 2 kodeksu karnego.

Przestępstwo z art. 161 § 2 kodeksu karnego

Zgodnie z art. 161 § 2 kodeksu karnego, przestępstwo narażenia innej osoby na zarażenie się chorobą zakaźną popełnia ten, kto posiadając wiedzę, że jest dotknięty chorobą zakaźną, która jest ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą.

Choroba zakaźna

Przestępstwo narażenia innej osoby na zarażenie chorobą zakaźną może zostać popełnione wyłącznie przez osobę, która wie, że sama jest zarażona:

  1. Ciężką nieuleczalną chorobą zakaźną.
  2. Chorobą zakaźną realnie zagrażającą życiu.

Definicja choroby zakaźnej

Termin „choroba zakaźna” został zdefiniowany przez ustawodawcę w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń o chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239).

Zgodnie z powyższą ustawą chorobą zakaźną jest choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy.

Biologiczny czynnik chorobowy

Natomiast przez biologiczny czynnik chorobowy należy rozumieć posiadające zdolność wywoływania objawów chorobowych drobnoustroje komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty, zewnętrzne i wewnętrzne pasożyty człowieka lub wytwarzane przez nie produkty, cząstki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie hodowle komórkowe lub wytwarzane przez nie produkty.

Choroba szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna

Ustawodawca w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń o chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239) zdefiniował również pojęcie choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej.

Zgodnie z powyższą ustawą choroba szczególnie niebezpieczna i wysoce zakaźna jest to choroba zakaźna, która łatwo rozprzestrzenia się, posiada wysoką śmiertelność, powoduje szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego oraz wymaga specjalnych metod zwalczania.

Ustawodawca jako przykłady choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej podał:

  1. Cholerę.
  2. Dżumę.
  3. Ospę prawdziwą.
  4. Wirusowe gorączki krwotoczne.

Bezpośredniość narażenia innej osoby na zakażenie chorobą zakaźną

Zagrożenie narażenia innej osoby na zakażenie chorobą zakaźną musi być bezpośrednie i realne. Nie może być więc to zagrożenie abstrakcyjne, czy też pośrednie.

Więcej informacji na temat znamienia bezpośredniości znajduje się w zakładce: Sprowadzenie niebezpieczeństwa zagrożenia epidemiologicznego lub szerzenia się choroby zakaźnej.

Odpowiedzialność karna

Osoba, która popełniła przestępstwo narażenia innej osoby na zarażenie chorobą zakaźną podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Jeżeli jednak sprawca przestępstwa naraża na zarażenie chorobą zakaźną wiele osób, to podlega on karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Ściganie przestępstwa

Ściganie przestępstwa narażenia innej osoby na zarażenie chorobą zakaźną z art. 161 § 2 kodeksu karnego następuje wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego.

Koronawirus SARS-CoV-2

Choroba wywołana koronawirus SARS-CoV-2 należy uznać za chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną.

Osoba zarażona koronawirusem SARS-CoV-2, która wiedząc o tym bezpośrednio naraziła inną osobę na zarażenie koronawirusem może więc być oskarżona o popełnienie przestępstwa narażenia innej osoby na zarażenie chorobą zakaźną z art. 161 § 2 kodeksu karnego.

Prawo karne

Kancelaria Adwokacka Adw. Damian Murdza z siedzibą w Rzeszowie prowadzi praktykę adwokacką z zakresu prawa karnego (spraw karnych). Reprezentujemy zarówno ofiary przestępstw jak i osoby, które zostały oskarżone o ich popełnienie. Oprócz reprezentowania pokrzywdzonych oraz oskarżonych przed Prokuraturą, Policją oraz sądami, udzielamy również Klientom porad prawnych.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać umawiając się z adwokatem na termin spotkania.

Zachęcamy również do odwiedzania fan page-u Kancelarii oraz naszej witryny.

Porady Prawne Online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie udziela porad prawnych online, w tym porad prawnych z zakresu prawa karnego. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną z zakresu prawa karnego. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne

Stan prawny na dzień 3 kwietnia 2020 r.