Rozporządzenie w sprawie koronawirusa – zmiana ograniczenia w korzystaniu z terenów zieleni

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii znowelizowało zakaz dotyczący korzystania z terenów zieleni. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia zakazane jest korzystanie z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców,
promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż.

Wejście w życie rozporządzenia odnośnie zmiany ograniczenia w korzystaniu z terenów zieleni

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 674) weszło w życie w dniu 16 kwietnia 2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020 r. poz. 658 z późn. zm.)

Więcej informacji na temat rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii (Dz. U z 2020 r. poz. 658 z późn. zm.) znajdą Państwo w zakładce Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie epidemii koronawirusa (Dz. U. z 2020 r. poz. 658).