Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 2112)

W dniu 29 listopada 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 2112).

Powyższa ustawa covidowa wprowadziła między innymi wykroczenie polegające na nie przestrzeganiu zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Powyższe wykroczenie podlega karze grzywny. lub ograniczenia wolności.

Ustawa covidowa penalizuje zachowanie osoby chorej na koronawirusa lub osoby podejrzanej o zarażenie COVID-19 lub osoby, która miała styczność z osobą zarażoną lub z osobą podejrzaną o zarażenie, które polega na nie przestrzeganiu zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo nie przestrzega decyzji wydanych na podstawie tych przepisów przez organy inspekcji sanitarnej. Powyższe wykroczenie zagrożone jest karą grzywny albo karą nagany.

Ustawa covidowa wprowadza również możliwość dla sprzedawców odmówienia sprzedaży towarów osobom, które nie przestrzegają obowiązku zakrywania ust i nosa.

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 2112) wprowadza również możliwość świadczenia przez pracownika pracy, za jego zgodą, podczas odbywania kwarantanny.