Minimalne wynagrodzenie w 2022 r.

Minimalne wynagrodzenie – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r.

Minimalne wynagrodzenie w 2022 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. ((Dz.U. z 2021 r. poz. 1690), uległo zmianie.

Ustawodawca podniósł minimalne wynagrodzenie zarówno dla osób zatrudnionych na tzw. etacie jak i również dla osób zatrudnionych w oparciu o stawkę godzinową.

Minimalne wynagrodzenie dla pracownika w 2022 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracownika w 2022 r. będzie wynosiło 3.010,00 zł brutto.

Minimalna stawka godzinowa w 2022 r.

Ustawodawca określił minimalną stawkę godzinową na rok 2022 na wysokość 19,70 zł brutto.

Usługi Kancelarii Adwokackiej

Nasza Kancelaria Adwokacka udziela porad prawnych w szczególności z zakresu:

W celu weryfikacji, czy Kancelaria Adwokacka zajmuje się daną kategorią spraw prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem skrzynki e-mali. Dane kontaktowe z Kancelarią Adwokacką znajdo Państwo wchodząc do zakładki Kontakt.

Ponadto, wszelkie informacje o Kancelarii Adwokackiej mogą Państwo znaleźć również na naszym fun page’u lub odwiedzając witrynę Kancelarii.