Separacja

Pozew o separację

Pozew o separację może złożyć każdy z małżonków. Należy jednak pamiętać, że gdy jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, to sąd orzeka rozwód.

Separacja posiada takie same skutki jak rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną w sprawach dotyczących prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności dotyczących spraw o separację. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w zakładce Bezpłatne porady prawne.

Separacja Adwokat Rzeszów