Spółka partnerska

Spółka partnerska – definicja

Spółka partnerska jest to spółka osobowa, która została utworzona przez wspólników – partnerów. Spółka partnerska tworzona jest w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Należy pamiętać, że spółka partnerska może zostać zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.

Partnerami spółki partnerskiej mogą być wyłącznie osoby uprawnione do wykonywania wolnego zawodu.

 Porady Prawne Online

 Adwokat Damian Murdza Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie udziela porad prawnych online, w tym z zakresu prawa gospodarczego. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Spółka partnerska – darmowe porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej  Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie mogą uzyskać od adwokata bezpłatną poradę prawną z zakresu prawa gospodarczego, w tym spółek partnerskich. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne oraz w witrynie Kancelarii.