Ofiara wypadku drogowego w postępowaniu cywilnym

Odszkodowanie za wypadek
Odszkodowanie od ubezpieczyciela

Ofiara wypadku drogowego w postępowaniu przed ubezpieczycielem

Osoba poszkodowana w wyniku zdarzenia drogowego (wypadek lub kolizja) może dochodzić od ubezpieczyciela pojazdu sprawcy wypadku odpowiedniego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Należy jednak wskazać, że bardzo częstą praktyką ze strony ubezpieczyciela jest nie tylko rażące zaniżanie należnej kwoty pieniężnej tytułem odszkodowania lub zadośćuczynienia, ale również wydawanie decyzji o odmowie przyznania świadczenia tytułem odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkodę i krzywdę poniesioną w wyniku wypadku drogowego lub kolizji drogowej.

W przypadku, gdy poszkodowany nie zgadza się z treścią ostatecznej decyzji ubezpieczyciela, to może on wystąpić z roszczeniem o zapłatę na drogę postępowania cywilnego.

Poszkodowany w postępowaniu cywilnym

Poszkodowany w celu dochodzenia swoich praw przed sądem musi sporządzić, a następnie złożyć pozew przeciwko ubezpieczycielowi o zapłatę ściśle określonej (co do zasady) kwoty pieniężnej tytułem odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkodę lub krzywdę, które powstały w wyniku określonego zdarzenia drogowego – wypadku drogowego bądź kolizji drogowej.

Poszkodowany może sporządzić pozew, a następnie występować w sprawie cywilnej jako powód samodzielnie. Poszkodowany ma również możliwość występowanie w sprawie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie również za pośrednictwem pełnomocnika będącego adwokatem. W tym miejscu należy wskazać, że to na powodzie ciąży obowiązek udowodnienia rozmiarów poniesionej szkody lub krzywdy. W szczególności poszkodowany musi przedstawić wszystkie dowody w sprawie, za pomocą których wykaże zasadność swojego roszczenia. W przeciwnym przypadku sąd może oddalić powództwo w odpowiedniej części, a w niektórych przypadkach również w całości. Należy również pamiętać, że stroną pozwaną w tego typu sprawach będzie ubezpieczyciel reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. Dlatego w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie zalecane jest, by poszkodowany skorzystał z usług adwokata.

Śmierć poszkodowane w wypadku drogowym

Jeżeli na skutek wypadku drogowego poszkodowany zmarł, to najbliższym członkom rodziny zmarłego poszkodowanego przysługuje wobec ubezpieczyciela roszczenie o wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną z tego powodu krzywdę.

Najbliższym członkom rodziny poszkodowanego, który zmarł w wyniku wypadku drogowego przysługuje również roszczenie o wypłatę odpowiedniego odszkodowania, jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego w wyniku wypadku drogowego nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

Ubezpieczyciel jest również zobowiązany do zapłaty odszkodowania na rzecz osoby, która poniosła koszty związany z pogrzebem oraz z leczeniem poszkodowanego zmarłego w wyniku wypadku samochodowego.

Usługi Kancelarii Adwokackiej Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie z zakresu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie prowadzi sprawy z zakresu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu wypadku komunikacyjnego lub kolizji komunikacyjnej zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego (postępowania przed ubezpieczycielem) jak i postępowania sądowego (postępowania cywilnego).

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać umawiając się z adwokatem na termin spotkania.

Zachęcamy również do odwiedzania fan page-u Kancelarii oraz naszej witryny.

Porady Prawne Online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie udziela porad prawnych online, w tym porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności z zakresu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych w wyniku wypadków drogowych lub kolizji drogowych. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne

Stan prawny na dzień 21 kwietnia 2022 r.