Prawo pracy

Prawo pracy Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe oraz reprezentuje swoich Klientów w sprawach z zakresu prawa pracy.

Prawo pracy

Sprawami z zakresu prawa pracy są sprawy:

  1. O roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane, w tym m.in. sprawy o rozwiązanie umowy o pracę.
  2. O ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej pomiędzy nimi umowie, ma cechy stosunku pracy.
  3. O roszczenie z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy.
  4. O odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Porady Prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej mogą uzyskać od adwokata porady prawne z zakresu prawa pracy. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w zakładce Porady prawne oraz w witrynie Kancelarii.