Ustawa dotycząca wyborów prezydenckich w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 827)

Ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 827)

W dniu 9 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 827). Powyższa ustawa przewiduje między innymi, że wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przybiorą formę wyborów korespondencyjnych.