Odszkodowanie za kolizję komunikacyjną (samochodową)

Odszkodowanie z tytułu szkody powstałej w wyniku kolizji komunikacyjnej przysługuje pokrzywdzonemu (ofierze). W odróżnieniu od wypadku samochodowego (komunikacyjnego), kolizja komunikacyjna nie musi być stwierdzona za pośrednictwem postępowania przygotowawczego. Na miejsce kolizji komunikacyjnej nie musi być wzywana Policja. W przypadku kolizji samochodowej wystarczy oświadczenie sprawcy kolizji komunikacyjnej o przyznaniu się do jej spowodowania.

Osoba poszkodowana w kolizji samochodowej (komunikacyjnej) będzie mogła wówczas od ubezpieczyciela sprawcy dochodzić odszkodowania za zniszczone lub uszkodzone mienie oraz zwrotu ewentualnych poniesionych kosztów leczenia. Jednak w przypadku kolizji samochodowych rzadko dochodzi do poważnego rozstroju zdrowia.

W przypadku kolizji komunikacyjnej rzadko będzie również można dochodzić zadośćuczynienia z powodu powstałej krzywdy. Jeżeli jednak poszkodowanemu będzie należało się zadośćuczynienie, to jednak będzie ono zazwyczaj nie duże, a wręcz symboliczne.

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną w sprawach o odszkodowanie, w tym w sprawach o odszkodowanie z tytułu kolizji samochodowej. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w zakładce Bezpłatne porady prawne.

Odszkodowanie za kolizję samochodową (komunikacyjną) Adwokat Rzeszów