Ustawa o prawach konsumenta – nowelizacja z dnia 31 lipca 2019 r.

Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495) została znowelizowana ustawa o prawach konsumenta.

Na podstawie powyższej nowelizacji do ustawy o prawach konsumenta dodano art. 38a, zgodnie z którym przepisy dotyczące konsumenta odnośnie jego prawa odstąpienia od umowy stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ustawa o prawach konsumenta – wejście w życie nowelizacji ustawy

Przepisy art. 38a ustawy o prawach konsumenta stosuje się wyłącznie do umów zawartych po dniu 31 grudnia 2020 r.

Sprawy konsumenckie

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie prowadzi sprawy z zakresu prawa konsumenckiego. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w zakładce Sprawy konsumenckie oraz odwiedzając fun page’a Kancelarii lub witrynę Kancelarii.