Pieszy i kierowca na drodze od 1 czerwca 2021 r.

Pieszy oraz kierowcy na mocy ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 463) otrzymali nowe uprawnienia, zakazy, nakazy i obowiązki. Wszystkie niżej wymienione zmiany obowiązują od dnia 1 czerwca 2021 r.

Pieszy
Zdjęcie autorstwa Mario Cuadros z Pexels
Prawo o ruchu drogowym

Pieszy na drodze od 1 czerwca 2021 r.

Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności

Pieszy, zgodnie z Prawem o ruchu drogowym, od dnia 1 czerwca jest obowiązany do zachowania szczególnej ostrożności wchodząc na jezdnię lub torowisko albo przechodząc przez jezdnię i torowisko. Obowiązek zachowania szczególnej ostrożności rozpościera się również na przekraczanie jezdni przez pieszego na przejściu dla pieszych.

Pierwszeństwo pieszego na przejściu dla pieszych oraz wchodzącego na przejście dla pieszych

Od dnia 1 czerwca 2021 r. pieszy zarówno znajdujący się na przejściu dla pieszych jak i wchodzący na przejście dla pieszych ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdem poruszającym się drogą.

Należy jednak pamiętać, że pieszy wchodząc na przejście dla pieszych nie ma pierwszeństwa przed tramwajem.

Pieszy – zakaz korzystania z telefonu komórkowego

Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 463) również od dnia 1 czerwca 2021 roku wprowadza dla pieszego zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lb przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych.

Pieszy nie może korzystać z powyższych urządzeń w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych. Nie jest więc to zatem zakaz bezwzględny.

Kierujący na drodze od dnia 1 czerwca 2021 r.

Zakaz jazdy na zderzak

Kierujący pojazdem, zgodnie z powyższą ustawą, podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się jednak podczas manewru wyprzedzania.

Prędkość dopuszczalna w porze nocnej

Od dnia 1 czerwca 2021 r. zasadą jest, że prędkość dopuszczalna na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h. Po wejściu w życie ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 463) w godzinach od 23:00 do 5:00 nie będzie można poruszać się na obszarze zabudowanym z prędkością 60 km/h (co do zasady).

Nakaz zmniejszenia prędkości przed przejściem dla pieszych

Kierujący tramwajem

Kierujący tramwajem zbliżając się do przejścia dla pieszych od dnia 1 czerwca 2021 r. zobowiązany jest do:

  1. Zachowania szczególnej ostrożności.
  2. Zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącego.
  3. Ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych

Pozostali kierowcy

Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym od dnia 1 czerwca 2021 r. kierowca zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

  1. Zachować szczególną ostrożność.
  2. Zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącego.
  3. Ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na przejście dla pieszych.

Pomoc Prawna Online

Adwokat Damian Murdza z Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie oferuje Państwu możliwość uzyskania pomocy prawnej, w tym z zakresu wykroczeń oraz prawa karnego, w tym z zakresu prawa o ruchu drogowym za pośrednictwem Internetu.

Więcej informacji uzyskają Państwo w zakładce Porady Prawne Online.

Usługi Kancelarii Adwokackiej z zakresu prawa rodzinnego

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie zapewnia pomoc prawną Klientom w sprawach dotyczących prawa karnego oraz wykroczeń w sprawach dotyczących wypadków i innych zdarzeń drogowych

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać umawiając się z adwokatem na termin spotkania.

Zachęcamy również do odwiedzania fan page-u Kancelarii oraz naszej witryny.