Kontakty z dziećmi

Kancelaria Adwokacka prowadzi w szczególności sprawy z zakresu:

  • ustanowienia kontaktów z małoletnimi dziećmi;
  • ograniczenie kontaktów z małoletnimi dziećmi;
  • zakazania utrzymywania kontaktów z małoletnimi dziećmi.

Ustanowienie kontaktów z małoletnimi dziećmi

W przypadku, gdy jeden z rodziców nie sprawuje bieżącej opieki nad swoimi małoletnimi dziećmi, to przysługuje mu prawo do kontaktów z nimi. Jeżeli w tym zakresie nie jest w stanie porozumieć się z osobą, która sprawuje bieżącą opiekę nad małoletnimi dziećmi, to może wystąpić z wnioskiem o ustanowienie kontaktów do sądu opiekuńczego.

Ograniczenie kontaktów z małoletnimi dziećmi

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ogranicza utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem. Sąd opiekuńczy może w szczególności:

  • zakazać spotykania się z dzieckiem;
  • zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu
  • zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;
  • ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;
  • zakazać porozumiewania się na odległość.

Zakazanie utrzymywania kontaktów z małoletnimi dziećmi

Sąd zakazuje kontaktów rodzica z jego małoletnimi dziecku w przypadku, gdy utrzymywanie kontaktów rodzica z dziećmi poważnie zagraża dobru dzieci lub je narusza.

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną w sprawach dotyczących prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności dotyczących spraw dotyczących spraw o kontakty z dzieckiem. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w zakładce Bezpłatne porady prawne.

Kontakty z małoletnim dzieckiem Adwokat Rzeszów