Nowelizacja prawa pracy

Od dnia 1 września 2016 r. zmieniają się zasady zatrudniania pracowników na umowę o pracę. W sytuacji, gdy umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, to pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy zobowiązany jest teraz do:
1) potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków;
2) zapoznania pracownika z treścią regulaminu pracy;
3) zapoznania młodocianego pracownika z wykazem lekkich prac.
Przed dniem 1 września 2016 r. pracodawca był zobowiązany do potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń, o których mowa w pkt 1 najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy (czyli nawet po dopuszczeniu pracownika do pracy), zaś o pozostałych w/w obowiązkach przed rozpoczęciem pracy przez zatrudnionego pracownika.
Nie potwierdzenie na piśmie zawartej z pracownikiem u mowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny od 1.000,00 zł do 30.000,00 zł.