Odszkodowanie za szkodę na osobie oraz za zniszczenie lub uszkodzenie mienia

Kodeks cywilny wprowadza ogólne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej. W szczególności należy wskazać, że każda osoba, która ze swej winy wyrządziła drugiej osobie szkodę, jest zobowiązana do naprawienia powstałej szkody.

Likwidacja szkody może polegać albo na naprawieniu uszkodzonej rzeczy albo na wypłacie odszkodowania.

Należy również pamiętać o szerszej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Bowiem osoba prowadząca na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną w sprawach o odszkodowanie za szkodę na osobie lub mieniu. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w zakładce Bezpłatne porady prawne.

Odszkodowanie za szkodę na osobie oraz za zniszczenie lub uszkodzenie mienia Adwokat Rzeszów