Spółka z o.o. – umowa spółki

Spółka z o.o. – do jej powstania wymagane jest zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka z o.o. – obowiązkowe elementy umowy

Do obowiązkowych elementów umowy spółki z o.o. należy określenie:

  1. Firmy i siedziby spółki.
  2. Przedmiotu działalności spółki.
  3. Wysokości kapitału zakładowego.
  4. Czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
  5. Liczby i wartości nominalnej udziałów objętych przez poszczególnych wspólników.
  6. Czas trwania spółki, jeżeli jest on ograniczony.

Spółka z o.o. – firma

Firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być obrana dowolnie. Należy jednak pamiętać, że firma spółki z o.o. musi zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. W obrocie prawnym dopuszczalne jest oczywiście używanie skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”.

Przedmiot działalności gospodarczej

Umowa spółki z o.o. powinna określać szczegółowo przedmiot działalności gospodarczej spółki. Wspólnicy muszą ją określić zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności.

Wysokość kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy dzieli się na udziały na równej albo nierównej wartości nominalnej.

Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien wynosić co najmniej 5.000,00 zł.

Liczba udziałów wspólnika

Umowa spółki z o.o. stanowi, czy wspólnik może mieć tylko jeden, czy więcej udziałów. Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne.

Liczba i wartość nominalnej udziałów objętych przez poszczególnych wspólników

Wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50,00 zł. Należy również pamiętać o tym, że udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli jednak udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

Umowa spółki z o.o. powinna wskazywać ile udziałów zostanie objętych przez wspólników.

Spółka z o.o. – czas trwania

Jeżeli umowa spółki z o.o. nie stanowi inaczej, to spółka z o.o. zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Jeśli wspólnicy chcą, aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działała wyłącznie przez czas ograniczony, to powinno być to wyraźnie zaznaczone w umowie spółki.

Prawo gospodarcze

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza z siedzibą w Rzeszowie prowadzi praktykę adwokacką z zakresu prawa gospodarczego, w tym z zakresu zakładania i obsługi prawnej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać umawiając się z adwokatem na termin spotkania.

Zachęcamy również do odwiedzania fan page-u Kancelarii oraz naszej witryny.

Porady Prawne Online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie udziela porad prawnych online, w tym z zakresu prawa gospodarczego. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Stan prawny na dzień 23 lutego 2024 r.