Alimenty

Prawo karnePrawo cywilneWykroczeniaPrawo pracy
RozwódPrawo rodzinneAlimentyOdszkodowanie
Prawo gospodarczePorady prawnePorady prawne onlineSporządzanie pism
Obsługa prawnaReklamacjaPrawo spadkoweKontakt

W sprawach o alimenty możemy wyróżnić następujące sprawy:

  • ustalenie alimentów (pozew o alimenty)
  • podwyższenie alimentów;
  • obniżenie alimentów;
  • uchylenie alimentów.

Pozew o alimenty

Osobą uprawnioną do dochodzenia alimentów będzie zazwyczaj dziecko. Może ono zatem występować przed sądem jako powód, zaś pozwanym będą obydwoje rodzice lub, co jest częstszym przypadkiem, jedno z nich.

W przypadku, gdy dziecko jest niepełnoletnie, to z pozwem o alimenty w jego imieniu będzie mógł wystąpić ten rodzic lub ten opiekun prawny, który sprawuje stałą pieczę nad dzieckiem.

Podwyższenie alimentów

W sprawach o podwyższenie alimentów osoba uprawniona może dochodzić wyłącznie jeśli wcześniej alimenty od osoby zobowiązanej zostały ustalone na podstawie wyroku sądowego lub ugody zawartej przed sądem. Alimenty mogą zostać podwyższony, gdy doszło do zmiany stosunków od momentu poprzedniego ustalenia wysokości alimentów.

Obniżenie alimentów

Obniżenia alimentów może żądać osoba, która jest zobowiązana do uiszczania alimentów wobec osoby uprawnionej. Powodem w tych sprawach będzie zatem rodzic, który uiszcza alimenty na rzecz swojego dziecka. Alimenty mogą zostać obniżone również, gdy doszło do zmiany stosunków od dnia poprzedniego ustalenia wysokości alimentów.

Alimenty – uchylenie świadczenia alimentacyjnego

Rodzic może uchylić się od płacenia alimentów w przypadku, gdy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Natomiast w przypadku, gdy dziecko jest już osobą dorosłą, to rodzic może uchylić się od płacenia alimentów na rzecz dziecka również w sytuacji, gdy uiszczanie alimentów połączone jest z nadmiernym dla rodzica uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Alimenty – porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej mogą uzyskać od adwokata pomoc prawną w sprawach dotyczących prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności dotyczących spraw o alimenty. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w zakładce Porady prawne.

Alimenty Adwokat Rzeszów