Rozwód

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód może złożyć każdy z małżonków.

Rozwód może być orzeczony z orzeczeniem o winie rozkładu pożycia małżeńskiego lub bez orzekania o winie.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Regułą jest, że sąd w orzeczeniu o rozwodzie stwierdza czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego. Sąd może stwierdzić, że winnym rozkładu pożycia małżeńskiego jest wyłącznie jeden z małżonków. Sąd może jednak stwierdzić, że winnym rozkładu pożycia małżeńskiego jest wyłącznie jeden z małżonków.

Rozwód bez orzekania o winie

Sąd na zgodny wniosek stron może orzec o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie. Sąd nie przeprowadza wtedy postępowania dowodowego na okoliczność ustalenia czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego.

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną w sprawach dotyczących prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności dotyczących spraw o rozwód. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w zakładce Bezpłatne porady prawne.

Rozwód Adwokat Rzeszów