Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

Adwokat Damian Murdza z Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie prowadzi sprawy karne, w tym sprawy, które w prawie karnym określane są mianem przestępstw przeciwko bezpieczeństwu publicznemu.

Do przestępstw przeciwko bezpieczeństwu publicznemu zalicza się:

 • przestępstwo spowodowania niebezpiecznego zdarzenia, w tym:
  • przestępstwo spowodowania pożaru;
  • przestępstwo spowodowania zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu;
  • przestępstwo spowodowania eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących;
  • przestępstwo spowodowania gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub wyzwolenia promieniowania jonizującego;
 • przestępstwo sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa spowodowania niebezpiecznego zdarzenia;
 • przestępstwo sprowadzenia innego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach;
 • przestępstwo sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym;
 • przestępstwo piractwa;
 • przestępstwo dotyczące niebezpiecznych urządzeń lub substancji;
 • przestępstwo dotyczące niebezpiecznych środków;
 • przestępstwo przeszkadzania w ratowaniu.

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej Adwokat Damian Murdza mogą uzyskać od adwokata darmową pomoc prawną z zakresu prawa karnego, a w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu publicznemu. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne

Porady Prawne Online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie udziela porad prawnych online, w tym porad prawnych z zakresu prawa karnego, a w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu publicznemu. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.