Zakaz prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów jest jednym ze środków karnych znanych polskiemu prawu karnemu.

Adwokat Rzeszów Zakaz prowadzenia pojazdów
Sprawy karne

Zakaz prowadzenia pojazdów – środek karny

Zakaz prowadzenia pojazdów jest jednym ze środków karnych, o których mowa w art. 39 kodeksu karnego. Zgodnie z polskim prawem karnym sąd orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów fakultatywnie lub obligatoryjnie.

Fakultatywne orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów

Polskie prawo karne przewiduje, że sąd może orzec o zakazie prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Zakaz prowadzenia pojazdów – orzeczenie obligatoryjne

Zgodnie z prawem karnym, sąd obligatoryjnie orzeka o zakazie prowadzenia:

 1. Wszelkich pojazdów mechanicznych w przypadku:
  • skazania oskarżonego za popełnienie przestępstwa polegającego na ucieczce przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego;
  • skazania oskarżonego za popełnienie przestępstwa polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień, przy jednoczesnym prawomocnym cofnięciu tych uprawnień przez właściwy organ;
  • w przypadku naruszenia zakazu sądowego prowadzenia pojazdów mechanicznych;
  • w przypadku popełnienia przez skazanego przestępstwa z art. 178a § 4 kodeksu karnego, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami;
  • gdy sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 kodeksu karnego, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 kodeksu karnego lub w art. 355 § 2 kodeksu karnego był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami;
 2. Wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173 kodeksu karnego, art. 174 kodeksu karnego lub art. 177 kodeksu karnego.

Zakaz prowadzenia pojazdów – terminy

Termin podstawowy

Zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w polskim prawie karnym, zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się w latach w wymiarze od 1 roku do nawet 15 lat.

zakaz prowadzenia pojazdów – obostrzenia

Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych:

 1. W wymiarze od 3 lat do 15 lat – jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173 kodeksu karnego, art. 174 kodeksu karnego lub art. 177 kodeksu karnego.
 2. Dożywotnio, jeżeli:
  • sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 kodeksu karnego, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 kodeksu karnego lub w art. 355 § 2 kodeksu karnego był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia
  • w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w powyższym punkcie.

Prawo karne

Kancelaria Adwokacka Adw. Damian Murdza z siedzibą w Rzeszowie prowadzi praktykę adwokacką z zakresu prawa karnego (spraw karnych). Reprezentujemy zarówno ofiary przestępstw jak i osoby, które zostały oskarżone o ich popełnienie.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać umawiając się z adwokatem na termin spotkania.

Zachęcamy również do odwiedzania fan page-u Kancelarii oraz naszej witryny.

Porady Prawne Online

Adwokat Damian Murdza Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie udziela porad prawnych online, w tym z zakresu prawa karnego. Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Stan prawny na dzień 21 kwietnia 2022 r.