Reklamacja

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza z siedzibą w Rzeszowie prowadzi sprawy dotyczące reklamacji z rękojmi, gwarancji oraz na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta (odstąpienie od umowy przez konsumenta). Przepisy dotyczące reklamacji zakupionego towaru stosuje się m.in. również do umowy zlecenia.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza reprezentuje w sprawach dotyczących reklamacji zarówno kupujących jak i sprzedawców.

Rękojmia

Kupujący w ramach reklamacji z tytułu rękojmi za wady ma prawo do wystąpienia do sprzedającego z roszczeniem o naprawę rzeczy kupionej, obniżenia jej ceny, wymiany towaru na nowy, wolny od wad. Kupujący posiada również prawo do złożenia oświadczenia od odstąpienia od umowy.

Gwarancja

Gwarancję za zakupiony produkt udziela kupującemu gwarant, którym może być m.in. sprzedawca lub producent. Kupującemu w przypadku złożenia reklamacji z tytułu gwarancji będą przysługiwały roszczenia, które zostały wskazane przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym.

Odstąpienie od umowy przez konsumenta na podstawie ustawy o Prawach konsumenta

Konsument zawierający umowę kupna-sprzedaży z przedsiębiorcą na odległość lub poza lokalem przedsiębiorca dysponuje dodatkowym uprawnieniem, które polega na możliwości odstąpienia od umowy. Konsument posiada w tym celu termin 14 dni od dnia otrzymania zakupionego produktu.

Porady Prawne Online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie udziela porad prawnych online z zakresu prawa cywilnego. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej Adwokat Damian Murdza mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną w sprawach dotyczących prawa cywilnego, w tym reklamacji z tytułu rękojmi, gwarancji oraz na podstawie ustawy o Prawach konsumenta (odstąpienie od umowy przez konsumenta). Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w zakładce Bezpłatne porady prawne.