AKTUALNOŚCI

Rozporządzenie o koronawirusie – ograniczenia w przemieszczaniu się

Ustawa o koronawirusie

Bezpłatne porady prawne udzielane przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie w 2019 r.

Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.;

Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej;

Ustawa o Sądzie Najwyższym;

Zakaz handlu w niedziele i święta;

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r.;

Nieodpłatna pomoc prawna;

Nowelizacja prawa pracy;

Nowelizacja kodeksu cywilnego – formy czynności prawnych;

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11.10.2016 r., sygn. akt K 24/15 – podwójne karanie kierowców;

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25.10.2016 r., sygn. akt SK 71/13 – zasady zabezpieczania roszczeń