Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo karnePrawo cywilneWykroczeniaPrawo pracy
RozwódPrawo rodzinneAlimentyOdszkodowanie
Prawo gospodarczePorady prawnePorady prawne onlineSporządzanie pism
Obsługa prawnaReklamacjaPrawo spadkoweKontakt

Prawo rodzinne i opiekuńczeKancelaria Adwokacka udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe oraz reprezentuje swoich Klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w szczególności:

Rozwód

W sprawach rozwodowych Kancelaria Adwokacka może reprezentować zarówno stronę powodową jak i stronę pozwaną, czyli jednego z małżonków, który pragnie rozwiązać swoje małżeństwo poprzez rozwód.

Separacja

W sprawach o separację Kancelaria Adwokacka może reprezentować zarówno stronę powodową jak i stronę pozwaną, czyli jednego z małżonków. Sprawy o separację przeprowadza się wtedy kiedy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Prawo rodzinne – Alimenty

Rodzice są prawnie zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem swoich dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. W przypadku, gdy jeden z rodziców nie wypełnia wobec swoich dzieci obowiązku alimentacyjnego, to dzieci mogą wystąpić z pozwem do sądu w celu zobowiązania rodzica do uiszczania co miesiąc określonej kwoty pieniężnej tytułem alimentów. Należy jednak pamiętać, że świadczenie alimentacyjne określone wyrokiem może zostać w późniejszym czasie zmienione albo uchylone przez sąd.

Z zakresu alimentów możemy zatem wyróżnić następujące sprawy o:

 • ustalenie obowiązku alimentacyjnego (pozew o alimenty)
 • obniżenie alimentów;
 • podwyższenie alimentów;
 • ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

W sprawach o alimenty Kancelaria Adwokacka może reprezentować zarówno stronę powodową jak i stronę pozwaną, czyli rodziców lub dzieci.

Pochodzenie dziecka

W sprawach z zakresu pochodzenia dziecka możemy wyróżnić następujące sprawy:

 • o ustalenie macierzyństwa;
 • o zaprzeczeniu macierzyństwa;
 • o zaprzeczeniu ojcostwa;
 • o ustalenie ojcostwa.

Kancelaria Adwokacka w sprawach z zakresu pochodzenia dziecka może reprezentować zarówno stronę powodową jak i stronę pozwaną.

Prawo rodzinne – władza rodzicielska

Kancelaria Adwokacka reprezentuje swoich Klientów w szczególności w sprawach o:

 • ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej;
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • pieczę zastępczą.

Kontakty z dziećmi

Kancelaria Adwokacka reprezentuje swoich Klientów w szczególności w sprawach o:

 • ograniczenie kontaktów z dzieckiem;
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

Prawo rodzinne i opiekuńcze – porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej mogą uzyskać od adwokata pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać w zakładce Porady prawne oraz w witrynie Kancelarii.

Prawo rodzinne adwokat Rzeszów