Blog prawniczy

Prawo karnePrawo cywilneWykroczeniaPrawo pracy
RozwódPrawo rodzinneAlimentyOdszkodowanie
Prawo gospodarczePorady prawnePorady prawne onlineSporządzanie pism
Obsługa prawnaReklamacjaPrawo spadkoweKontakt

Umowa spółki z o.o.

Podejrzany – uprawnienia

Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Wypadek drogowy

Zakaz prowadzenia pojazdów

Kary i środki karne

Spadek – podział spadku

Stalking

Majątek wspólny małżonków

Ubezwłasnowolnienie

Rozwód – alimenty od byłego małżonka

Oszustwo

Kary porządkowe

Reklamacja wad fizycznych nieruchomości

Umowa o pracę

Środki zapobiegawcze – nakaz opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego

Sprzedaż konsumencka – zakupy przez Internet

Umowa o dzieło – uprawnienia konsumenta

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Tymczasowe aresztowanie

Środki zapobiegawcze w postępowaniu karnym

Bezzasadne natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem – uprawnienia pracownika

Bezzasadne rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem za wypowiedzeniem – uprawnienia pracownika

Wybory prezydenckie 2020 – głosowanie korespondencyjne

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie epidemii koronawirusa (Dz. U. z 2020 r. poz. 792)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie epidemii koronawirusa (Dz. U. z 2020 r. poz. 697)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie epidemii koronawirusa (Dz. U. z 2020 r. poz. 658)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie epidemii koronawirusa

Narażenie innej osoby na zarażenie chorobą zakaźną

Sprowadzenie niebezpieczeństwa zagrożenia epidemiologicznego lub szerzenia się choroby zakaźnej

Ustawa o koronawirusie – regulacje dotyczące pracowników

Ofiara wypadku drogowego w postępowaniu cywilnym

Ofiara wypadku drogowego w postępowaniu karnym

Alimenty – podwyższenie alimentów

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla rodziny osoby zmarłej w wypadku samochodowym (komunikacyjnym)

Rozwód

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku samochodowym

Przedawnienie roszczeń – zasady ogólne

Odstąpienie od umowy przez konsumenta

Zasiedzenie nieruchomości

Alimenty – obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci

Rękojmia za wady fizyczne przy sprzedaży konsumenckiej (reklamacja)

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Testament

Dziedziczenie ustawowe

Wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego

Pozew