Blog prawniczy

Narażenie innej osoby na zarażenie chorobą zakaźną

Sprowadzenie niebezpieczeństwa zagrożenia epidemiologicznego lub szerzenia się choroby zakaźnej

Ustawa o koronawirusie – regulacje dotyczące pracowników

Ofiara wypadku drogowego w postępowaniu cywilnym

Ofiara wypadku drogowego w postępowaniu karnym

Alimenty – podwyższenie alimentów

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla rodziny osoby zmarłej w wypadku samochodowym (komunikacyjnym)

Rozwód

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku samochodowym

Przedawnienie roszczeń – zasady ogólne

Odstąpienie od umowy przez konsumenta

Zasiedzenie nieruchomości

Alimenty – obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci

Rękojmia za wady fizyczne przy sprzedaży konsumenckiej (reklamacja)

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Testament

Dziedziczenie ustawowe

Wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego

Pozew