Adwokat Rzeszów

ADWOKAT RZESZÓW – KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DAMIAN MURDZA

Prawo karnePrawo cywilneWykroczeniaPrawo pracy
RozwódPrawo rodzinneAlimentyOdszkodowanie
Prawo gospodarczePorady prawnePorady prawne onlineSporządzanie pism
Obsługa prawnaReklamacjaPrawo spadkoweKontakt

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DAMIAN MURDZA z siedzibą w Rzeszowie to kancelaria indywidualna świadcząca wszechstronną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych zarówno w postępowaniu sądowym jak i w sprawach pozasądowych na terytorium całego kraju. Pomoc prawna udzielana jest w formie zastępstwa procesowego i pozaprocesowego (reprezentowania) Klienta przed sądem i organami ścigania, porad prawnych, sporządzania pism procesowych oraz sporządzanie pism poza procesowych i opinii prawnych.

Adwokat Rzeszów

Porady prawne

Nasza Kancelaria Adwokacka udziela Klientom porad prawnych z wielu dziedzin prawa. W celu skorzystania z usług Kancelarii, w tym uzyskania porady prawnej należy umówić się na termin spotkania. W tym celu można skontaktować się z Kancelarią telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. Więcej informacji uzyskają Państwo wchodząc w zakładkę Kontakt.

Adwokat Damian Murdza – główne kategorie spraw

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza z siedzibą w Rzeszowie w szczególności specjalizuje się w następujących kategoriach spraw:

 1. Prawo karne
 2. Prawo cywilne
 3. Prawo pracy
 4. Prawo rodzinne i opiekuńcze ( w tym rozwód, alimenty, podział majątku)
 5. Prawo gospodarcze

Prawo karne

Kancelaria Adwokacka prowadzi sprawy z zakresu prawa karnego (sprawy karne).

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza z siedzibą w Rzeszowie specjalizuje się przede wszystkim w sprawach karnych dotyczących wypadków drogowych, oszustw, kradzieży, znęcania się fizycznego i psychicznego (przemocy domowej) .

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza z siedzibą w Rzeszowie reprezentuje swoich klientów zarówno w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym w szczególności przed Policją i Prokuraturą, jak i w postępowaniu przed sądami powszechnymi. Klientami Kancelarii Adwokackiej Adwokata Damian Murdzy z siedzibą w Rzeszowie może zostać:

 1. Oskarżony.
 2. Podejrzany.
 3. Pokrzywdzony.
 4. Obwiniony.
 5. Oskarżyciel posiłkowy.
 6. Oskarżyciel prywatny.

Więcej szczegółów mogą Państwo znaleźć w zakładce Prawo karne.

Wykroczenia

Adwokat Damian Murdza z Kancelarii Adwokackiej z siedzibą w Rzeszowie prowadzi sprawy z zakresu wykroczeń (sprawy o wykroczenia).

Kancelaria Adwokacka reprezentuje swoich klientów zarówno w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym w szczególności przed Policją, jak i w postępowaniu przed sądami powszechnymi. Klientami Kancelarii Adwokackiej Adwokat Damian Murdza z siedzibą w Rzeszowie mogą zostać zarówno osoby, które zostały obwinione o popełnienie wykroczenia, a także osoby, które zostały pokrzywdzone w wyniku popełnienia wykroczenia. Więcej szczegółów mogą Państwo znaleźć w zakładce Wykroczenia.

Prawo cywilne

Adwokat Damian Murdza z Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie specjalizuje się w sprawach z prawa cywilnego, a w szczególności w sprawach cywilnych dotyczących:

 1. Reklamacji.
 2. Zasiedzenia.
 3. Prawa spadkowego.
 4. Odszkodowań.
 5. Windykacji należności.

Reklamacja

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie prowadzi sprawy dotyczące reklamacji, w tym w sprawach konsumenckich, z tytułu:

 1. Rękojmi.
 2. Gwarancji.
 3. Odstąpienia od umowy przez konsumenta na podstawie ustawy o Prawach konsumenta.

Zasiedzenie

Adwokat Rzeszów – prowadzimy sprawy dotyczące zasiedzenia nieruchomości. Naszym Klientom udzielamy porad prawnych na pytania dotyczące tego, czy może dojść do zasiedzenia danej nieruchomości. Wskazujemy, czy do zasiedzenia może dojść w dobrej, czy też w złej wierze. Reprezentujemy również naszych Klientów w sprawach sądowych dotyczących zasiedzenia.

Adwokat – Spadki

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza z siedzibą w Rzeszowie prowadzi sprawy spadkowe, a w szczególności specjalizuje się w sprawach o nabycie spadku oraz o dział spadku. Mogą Państwo również uzyskać porady prawne odnośnie sporządzania testamentów.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Osoba, która poniosła szkodę lub doznała krzywdy może dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia. Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza z siedzibą w Rzeszowie specjalizuje się w szczególności w następujących sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie:

Adwokat – Odszkodowanie i zadośćuczynienie powypadkowe dla osób poszkodowanych w wypadku samochodowym lub w wypadku komunikacyjnym

Osoba, która w wyniku wypadku samochodowego lub w wyniku wypadku komunikacyjnego doznała urazów fizycznych lub psychicznych może dochodzić od ubezpieczyciela odpowiedniego odszkodowania i zadośćuczynienia. Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza z siedzibą w Rzeszowie reprezentuje swoich klientów zarówno w postępowaniach przed ubezpieczycielem, jak i w postępowaniach sądowych. Więcej w tym temacie mogą Państwo przeczytać w zakładce Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku samochodowym.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie dla rodziny osoby zmarłej w wyniku udziału w wypadku samochodowym lub w wypadku komunikacyjnym

Jeżeli w wyniku doznanych obrażeń osoba poszkodowana w wypadku samochodowym zmarła, to jej najbliższej rodzinie przysługuje zadośćuczynienie za poniesioną z tego tytułu krzywdę, a w szczególnych przypadkach również odszkodowanie. Reprezentujemy członków rodziny osoby zmarłej w wypadku samochodowym lub w wypadku komunikacyjnym zarówno w postępowaniach przed ubezpieczycielem, jak i w postępowaniach sądowych.

Adwokat – Odszkodowanie z tytułu bezpodstawnego rozwiązania umowy o pracę

W przypadku ustalenia, że pracodawca bezpodstawnie rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem, to pracownik może domagać się od swego pracodawcy z tego tytułu odszkodowania. Pomagamy naszym Klientom w dochodzeniu od pracodawcy należnego im odszkodowania.

Adwokat – Sprawy windykacyjne

Kancelaria Adwokacka z Rzeszowa prowadzona przez Adwokata Damiana Murdzę zajmuje się windykacją należności.

Klientem Kancelarii Adwokackiej może zostać zarówno wierzyciel (powód) jak i dłużnik (pozwany).

Prawo rodzinne

W dzisiejszych czasach sprawy z zakresu prawa rodzinnego co raz częściej stają się tematem rozpraw sądowych. Dlatego też nasza Kancelaria Adwokacka zapewnia swoim klientom szeroko zakrojoną pomoc prawną. Specjalizujemy się w szeroko pojętych sprawach rodzinnych, a przede wszystkim w sprawach o:

 1. Rozwód.
 2. Alimenty na rzecz małoletnich dzieci.
 3. Uregulowanie kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi.
 4. Podział majątku po rozwodzie.

Adwokat – rozwód

Prowadzimy sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego oraz sprawy rozwodowe bez orzekania o winie małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Alimenty na rzecz małoletnich dzieci

Rodzice ustawowo zobowiązani są do zapewnienia utrzymania swoich dzieci. Dlatego też reprezentujemy Klientów w sprawach alimentacyjnych, a w szczególności w sprawach o dochodzenie alimentów na rzecz dzieci od współmałżonka, ale również w sprawach o podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, czy też nawet uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Uregulowanie kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi

Rodzic, który nie sprawuje stałej pieczy nad małoletnim dzieckiem ma prawo do odbywania stałych kontaktów z dzieckiem. Klienci Kancelarii Adwokackiej Adwokata Damiana Murdzy z siedzibą w Rzeszowie mogą więc uzyskać pomoc prawną w zakresie uregulowania kontaktów z dzieckiem, jak i pomoc prawą w ograniczeniu prawa do kontaktów ze wspólnym małoletnim dzieckiem drugiemu z rodziców.

Podział majątku po rozwodzie

W wyniku rozwodu ustaje wspólnota majątkowa małżonków. Osoba rozwiedziona może więc dochodzić od byłego małżonka nie tylko połowy ich majątku wspólnego, ale również nakładów poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny lub na majątek byłego małżonka. Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza z siedzibą w Rzeszowie zapewnia swoim klientów pomoc prawną w tej materii.

Adwokat – prawo pracy

Prawo pracy reguluje stosunki prawne pracownika z pracodawcą. Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza z siedzibą w Rzeszowie udziela pomocy prawnej klientom w sprawach pracowniczych, a w szczególności w następujących sprawach:

 1. Ustalenie stosunku pracy.
 2. Bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę.
 3. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy (obniżenie wynagrodzenia lub przeniesie na inne stanowisko pracy).

Ustalenie stosunku pracy

Osoby poszukujące pracy często są zatrudniane przez nieuczciwych pracodawców „na czarno”. Niestety duża część z nich nie wypłaca swoim pracownikom należytego wynagrodzenia lub też zwalnia ich z niewyjaśnionych przyczyn. Pracownik taki korzysta jednak z ochrony prawnej, którą przewidują przepisy prawa, a w szczególności kodeks pracy. Kancelaria Adwokata Adwokat Damian Murdza z siedzibą w Rzeszowie reprezentuje przed sądami pracy swoich klientów w sprawach o ustalenie stosunku pracy z pracodawcą.

Bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę

Pracodawca w przypadku rozwiązania umowy o pracę jest zobowiązany do podania prawdziwego powodu rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem. Pracodawca nie może dobrowolnie rozwiązać umowy o pracę. Pracownik jest chroniony bowiem przez przepisy prawa przed dobrowolnym, bezpodstawnym zwolnieniem przez pracodawcę.

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy (obniżenie wynagrodzenia lub przeniesie na inne stanowisko pracy)

Pracodawca nie może również bezpodstawnie obniżać pensję pracownika lub też przenosić go na gorsze stanowisko pracy. Warunki pracy i płacy również podlegają ochronie ustawowej. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy podlega więc ocenie przez sąd pracy. Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza z siedzibą w Rzeszowie udziela pomocy prawnej swoim klientom w tym zakresie.

Obsługa prawna firm

Oferujemy podmiotom gospodarczym kompleksową obsługę prawną.

Klienci Kancelarii Adwokackiej mogą również skorzystać z węższego zakresu obsługi prawnej firmy.

Więcej informacji na temat zakresu usług Kancelarii Adwokackiej Adwokata Damiana Murdzy z siedzibą w Rzeszowie mogą znaleźć Państwo w zakładce Zakres usług.

Porady Prawne Online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie udziela porad prawnych online. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza – porady prawne

Prowadzimy nie tylko sprawy przed sądami oraz organami ścigania, ale również udziela porad prawnych w siedzibie Kancelarii. Więcej informacji w tym zakresie uzyskają Państwo wchodząc w zakładkę Porady Prawne.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Internecie

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza zaprasza również do odwiedzania fun page’u Kancelarii oraz witryny Kancelarii.

Zostaw opinię

Zachęcamy Państwa do zostawienia opinii na temat naszej Kancelarii. W tym celu należy kliknąć w następujący link.