Alimenty – podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów

Alimenty mogą zostać podwyższone wyłącznie w przypadku nastąpienia zmiany stosunków od dnia wydania poprzedniego wyroku alimentacyjnego bądź od dnia zawarcia ugody alimentacyjnej.

Zmiana stosunków

Przez zmianę stosunków należy rozumieć 3 klasyczne sytuacje:

  1. Zwiększenie potrzeb osoby uprawnionej do alimentów (np. małoletniego dziecka).
  2. Zmniejszenie możliwości zarobkowych osoby uprawnionej do alimentów bądź osoby sprawującej opiekę nad osobą uprawnioną do alimentów.
  3. Zwiększenie możliwości zarobkowych osoby obowiązanej do uiszczania alimentów.

Sposoby podwyższenia alimentów

Alimenty można podwyższyć na trzy sposoby:

  1. Poprzez zawarcie umowy z obowiązanym do alimentów.
  2. Poprzez zawarcie ugody o podwyższenie alimentów przed sądem.
  3. Poprzez wydanie przez sąd orzeczenia o podwyższeniu alimentów.

W przypadku konfliktu z osobą obowiązaną do uiszczania alimentów zalecane jest podwyższenie alimentów poprzez zawarcie przed sądem ugody sądowej, w której dłużnik alimentacyjny zobowiąże się do uiszczania alimentów w wyższej kwocie, bądź też poprzez przeprowadzenie w całości postępowania sądowego i wydanie wyroku, w którym sąd podwyższy należne alimenty osobie uprawnionej.

Alimenty – usługi Kancelarii Adwokackiej

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza z siedzibą w Rzeszowie reprezentuje swoich klientów w sprawach rodzinnych, w tym w sprawach o podwyższenie alimentów

Porady Prawne Online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Murdza w Rzeszowie udziela porad prawnych online, w tym porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego, a w szczególności z zakresu alimentów. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w zakładce Porady Prawne Online.

Alimenty – bezpłatne porady prawne

Klienci Kancelarii Adwokackiej mogą uzyskać od adwokata bezpłatną pomoc prawną z zakresu alimentów. Więcej informacji w zakładce Bezpłatne porady prawne oraz w witrynie Kancelarii.

Stan prawny na dzień 21 stycznia 2021 r.