Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Z dniem 16 sierpnia 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawniczej. Najważniejsza zmiana dla osoby pragnącej skorzystać z nieodpłatnej pomocy jest zawarta w ust. 4 i 5 art. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawniczej. Zgodnie z powyższymi przepisami, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Osoba, która chce skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej może dokonać zgłoszenia telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez starostę. Starosta może również umożliwić dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Należy również pamiętać, że z ważnych powodów dopuszcza się ustalenia innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Po za kolejnością nieodpłatna pomoc prawna obligatoryjnie udzielana jest kobietom w ciąży.